Zmieniony wzór deklaracji dla ryczałtowców

Z początkiem 2016 roku obowiązują nowe wzory deklaracji w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Chodzi o formularze PIT-28, PIT-16A, PIT-19A jak również o załączniki do PIT-28. Oto krótka charakterystyka wprowadzonych zmian, która pomoże ci przygotować odpowiednie dokumenty.

Warto wiedzieć o nowych formularzach, ponieważ wszyscy wiemy jak ważne jest odpowiednie i dokładne wypełnienie PIT-u. Zmiany w formie dokumentów wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów, z 24 listopada zeszłego roku, w sprawie ustalenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nowe wzory stosują się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r. i zrealizowanych od tego dnia odliczeń.

Zasadnicze zmiany wzorów
Ostatnie rozporządzenie wprowadziło nowe wzory PIT-28, czyli zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń oraz należnego ryczałtu od przychodów. Obowiązują również inne wzory dla deklaracji PIT-16A, o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego, jak również dla deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego, czyli PIT-19A.

 

Pozostałe zmiany wprowadzone przez rozporządzenie
Nowe rozporządzenie Ministra Finansów ustala ponadto wzory dla PIT-28/A, czyli informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko (z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o zbliżonym charakterze) oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Zmianie uległ też PIT-28/B i PIT/O, pierwszy dotyczy informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki lub spółek osób fizycznych, podczas gdy drugi wiążę się z informacjami o odliczeniach od dochodu i od podatku w roku podatkowym. Rozporządzenie obejmuje również zmianę PIT/D, który podaje informacje o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym, stanowiące załącznik do zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu do przychodów ewidencjonowanych – PIT-28.       

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.