Twoje prawa podczas kontroli podatkowej

Każdy podatnik może podlegać kontroli podatkowej, nie jest to niczym wyjątkowym. Wszczęcie takiego postępowania z urzędu jest prawem, które Fiskus posiada. Jest to jak najbardziej uzasadnione – państwo powinno wiedzieć czy obywatele płacą prawidłowo podatki. Pamiętaj jednak, że ty również posiadasz swoje prawa podczas kontroli i ważne jest, abyś je znał.

Kontrola podatkowa przeprowadzana jest po to, aby dokonać czynności sprawdzających. Chodzi o to, żeby dowiedzieć się czy rozliczenie podatkowe prowadzone jest zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Sporządzony następnie protokół kontrolny może stanowić dowód w trakcie postępowania podatkowego. Warto zatem znać swoje prawa i wiedzieć jak odpowiednio przygotować się do planowanej kontroli.

 

Reprezentant
Warto wiedzieć, że jako podmiot podlegający kontroli masz prawo wyznaczyć osobę, która będzie cię reprezentować w trakcie planowanej kontroli. Należy wówczas przygotować odpowiednie pisemne upoważnienie. Nie musisz tu uwzględniać zakresu czynności, do których uprawniasz swojego reprezentanta. Oczywiście jest to wyłącznie twoim przywilejem, nie obowiązkiem.

 

Co warto wiedzieć?
Przede wszystkim to, że kontroli podatkowej nie można żądać, ponieważ jest ona wszczynana tylko i wyłącznie z urzędu. Pamiętaj, aby nie pozwalać na kontrolę, gdy sprawa jest już rozstrzygnięta decyzją ostateczną. Warto wiedzieć, że prawo chroni cię przed ponownym wszczynaniem kontroli podatkowej w tej samej sprawie.

 

Co musi zrobić organ kontrolujący?
Zanim dojdzie do kontroli podatkowej, kontrolujący musi się zapowiedzieć. Procedurę można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia ci zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Użyteczną informacją jest to, że jeśli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, jej rozpoczęcie wymaga ponownego zawiadomienia. Równie istotną informacją jest to, że na wszczęcie tych postępowań sprawdzających, przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, musisz wyrazić zgodę pisemną. W wyjątkowych sytuacjach możesz nie otrzymać zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Organ podatkowy ma jednak obowiązek dostarczyć zawiadomienie w pisemnej formie o przyczynie braku zawiadomienia o zamierza wszczęcia kontroli. Pamiętaj, aby sprzeciwiać się kontroli bez otrzymania odpowiedniego zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcie – pozwala na to nowelizacja przepisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 7 marca 2009 r. 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.