Innowacje w Ordynacji podatkowej

Z rokiem 2016 zostały wprowadzono wiele nowych rozwiązań, zawartych w nowelizacji Ordynacji podatkowej. Zastosowano między innymi pełnomocnictwa ogólne w postępowaniu podatkowym, jak również możliwość wskazania jednego wiodącego urzędu do prowadzenia postępowania w sprawach powiązanych podmiotów.

Zmiany Ordynacji podatkowej z 10 września zeszłego roku, od początku bieżącego roku wprowadziły serię zasadniczych zmian, o których warto wiedzieć, aby uniknąć dodatkowych obowiązków czy zaoszczędzić sobie trochę cennego czas. Otóż nowelizacja wprowadza między innymi pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Oto krótka charakterystyka wprowadzonych zmian.

Najważniejsze zmiany

Wprowadzone ogólne pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej do centralnego rejestru. Warto zaznaczyć, że nie podlega ono żadnej opłacie skarbowej oraz że pełnomocnictwo szczegółowe – takie, które dotyczy tylko jednej sprawy – jest nadal obowiązujące. Nowelizacja obejmuje również sprawy związane ze zbiorowym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek taki może złożyć dwóch lub nawet więcej zainteresowanych, którzy uczestniczą w tym samym zaistniałym stanie faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Samą interpretację indywidualną czy postanowienie w sprawie jest teraz dostarczane podmiotowi wskazanemu, jako strona. Pozostałym zainteresowanym zostaje doręczony odpis interpretacji albo postanowienia. Tutaj należy podkreślić, że opłata za wniosek wspólny jest ustalana, jako iloczyn kwoty pobieranej za wydanie interpretacji i liczby zainteresowanych uwzględnionych we wniosku. Następna zmiana dotyczy obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę i jest stosowana w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w przeciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Pozostałe innowacje

Ustawa wprowadza szereg innych zmian jak np. ta, że organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie praw i obowiązków podatnika, przejętych przez następcę prawnego, jest organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego. Pamiętaj też o tym, że teraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty można złożyć po upływie terminu przedawnienia, jeśli istnienie nadpłaty wynika z porozumienia zawartego w trybie procedury wzajemnego porozumiewania na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź innych zatwierdzonych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska. 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.