Najnowsze zmiany w rachunkowości

2016 rok przyniósł wiele zmian w zakresie sprawozdawczości finansowej i rachunkowości. Szczególnie małe firmy mogą cieszyć się zdecydowanymi uproszczeniami w tych procedurach. Wszystko to dzięki nowelizacji ustawy o rachunkowości, która ułatwi prowadzenie księgowości w mniejszych przedsiębiorstwach.

Ustawa przegłosowana 23 lipca 2015 roku, na początku roku wprowadziła ogólne zmiany w sferze rachunkowości, które usprawnią księgowość małych przedsiębiorstw. Warto trzymać rękę na pulsie, żeby nie umknęły ci fakty, mogące zdecydowanie usprawnić funkcjonowanie twojego interesu. Oto krótkie podsumowanie, które prezentuje najistotniejsze zmiany w ustawie rachunkowości, dotyczące podmiotów gospodarczych.  

Uproszczenia dla małych firm

Wprowadzone rozwiązania przyczynią się znacznie do obniżenia kosztów przygotowania sprawozdania finansowego, jak również kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości przez małe jednostki. Wszystko to ma na celu zwiększenie efektywności i poprawienie warunków funkcjonowania mniejszych firm. Zmiany te polegają głównie na ograniczeniu lub zniesieniu barier hamujących rozwój przedsiębiorczość. Ich celem jest pozytywny wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki oraz poprawa ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Najważniejsze zmiany obejmują możliwość klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, czyli według zasad określonych w przepisach podatkowych; odstąpienia do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu podatku dochodowego; niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Kto może skorzystać?

Jedną z najistotniejszych innowacji jest ta dotycząca sporządzania sprawozdania finansowego. Nowa ustawa pozwoli większej liczbie podmiotów skorzystać z uproszczeń, ponieważ wprowadzono definicję tychże jednostek z rozszerzeniem katalogu o inne, nieobjęte wcześniej dyrektywą. Według nowelizacji jednostki małe to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, inne osoby prawne, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły limitów dwóch  z trzech następujących wielkości: sumy bilansowej 17 000 000 zł, przychodów netto ze sprzedaż towarów i produktów w wysokości 34 000 000 zł oraz przeciętnego zatrudnienia w roku obrotowym – 50. Z katalogu wyżej wymienionych podmiotów, wyłącza się jednostki działające na rynku finansowym oraz jednostki sektora finansów publicznych.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.