Jak płacić niższe podatki?

Prowadząc własny biznes wiesz jak uciążliwe może być płacenie podatków. Okazuje się jednak, że jest wiele legalnych sposobów pomagających zoptymalizować twoje podatki, tak abyś nie musiał martwić się znacznym obciążeniem finansowym i mógł usprawnić swoją działalność.

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, powinieneś wiedzieć, że możesz legalnie płacić niższe podatki, wykorzystując wszelkiego rodzaju ulgi i możliwości jakie dają same przepisy podatkowe. Wykorzystywanie optymalizacji podatkowej pozwala zredukować obciążenia podatkowe i tym samym poprawić wynik finansowy. W tej sytuacji niezbędne jest przygotowanie właściwej analizy, na której podstawie opracowywana jest strategia podatkowe, pozwalająca zupełnie zgodnie z prawem zminimalizować koszty na rzecz fiskusa.

Pierwszym krokiem jest stworzenie dobrej strategii podatkowej, co wymaga współpracy z profesjonalistami. Najlepiej zatrudnić sprawdzonego doradcę podatkowego. Niestety wiąże się to z dodatkowymi kosztami, lecz nawet w tej sytuacji zlecenie całego procesy doświadczonemu podmiotowi, przyniesie wymierne korzyści. Pamiętaj również o tym, że niezwykle ważne jest zminimalizowanie ryzyka wiążącego się z wykorzystaniem pewnych konkretnych rozwiązań. Warto więc weryfikować wykładnie obowiązujących przepisów podatkowych przez organy skarbowe, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego.

 

Rozliczenia kwartalne
Mali podatnicy mają możliwość składania deklaracji VAT za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Jeśli chcesz skorzystać z tego rozwiązania musisz pisemnie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż 25 dnia drugiego miesiąca, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja VAT.

 

Kredyt podatkowy
Istnieje też możliwość skorzystania z kredytu podatkowego, który polega na odroczeniu płatności z tytułu podatku dochodowego. Działa to tak, że wszystkie firmy, które od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej do pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym korzystają z kredytu podatkowego jako tzw. ‘mali przedsiębiorcy’, będą zwolnione z uiszczania zaliczek na podatek dochodowy bezpośrednio po pierwszym roku podatkowym, który trwał dłużej niż 10 miesięcy.

 

Własna działalność gospodarcza
Wszyscy mniejsi przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości prowadzenia swojego biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W ten sposób można wykorzystać ewentualność opłacania liniowego podatku dochodowego w wysokości 19% dochodu. Ponadto właściciele takich firm mogę skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze dwa lata prowadzenia swojej działalności.

Wszystko sprowadza się do dobrze przygotowanego planu, który pozwoli ci zmniejszyć wszelkie obciążenia na rzecz fiskusa. W tej sytuacji najlepiej zasięgnąć rady u profesjonalistów, których staż i doświadczenie pozwolą ci zapłacić znacznie mniej. Istnieje bowiem kilka prostych rozwiązań, których odpowiednie zastosowanie zoptymalizuje wszelkie wydatki podatkowe. Oto kilka z nich.

 

Pomoc de minimis, czyli jednorazowa amortyzacja
Młode przedsiębiorstwa, dopiero zaczynające swoją działalność, w ciągu trwania roku podatkowego mogą jednorazowo zamortyzować środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym , w którym aktywa te wprowadzono do ewidencji. Wartość tak zamortyzowanych aktywów nie może przekroczyć 50 tys. euro.

 

Rozliczanie strat podatkowych i uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
Miej na uwadze, że dochód w danym roku podatkowym można obniżyć o poniesioną stratę podatkową w najbliższych po sobie następujących 5 latach podatkowych. Pamiętaj, że odliczenie to, w którymkolwiek z tych lat, nie powinno przekraczać połowy kwoty tej straty. Kiedy więc planujesz odpowiednią strategię podatkową, pamiętaj aby w kolejnych latach podatkowych wykazywać dochody na poziomie, pozwalającym poniesione poprzednio straty odliczyć w pełnej wysokości. Ponadto firmy mogą skorzystać z możliwości wpłacania zaliczek miesięcznych w zracjonalizowanej formie, to jest w wysokości 1/12 podatku należnego, wykazanego w zeznaniu złożonym za rok ubiegły. W sytuacji, kiedy w zeznaniu nie wykazano podatku należnego, istnieje możliwość wpłacania zaliczek miesięcznych w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego dwa lata przedtem. Jeśli jednak i w tym zeznaniu podatek należny nie został wykazany, nie będzie możliwości wpłacania podatku w formie uproszczonej.

 

Kwartalne rozliczenie z fiskusem
Prawo podatkowe pozwala na to, aby przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający swoją działalność i mali podatnicy mogli skorzystać z kwartalnej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wówczas zaliczki kwartalne wpłaca się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu uzyskanego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za ubiegłe kwartały.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.