Uwaga, kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa w gruncie rzeczy nie jest niczym zaskakującym i może spotkać każdego podatnika, bez wyjątku. W prawach Fiskusa leży możliwość skontrolowania obywateli, aby przekonać się czy płacą podatki właściwie. Co może zdarzyć się podczas takiej kontroli? Oto kilka przydatnych informacji.

Kontrola podatkowa jest poszukiwaniem, przez organy państwowe, niezdeklarowanego dochodu lub kosztów nielegalnie odliczonych od przychodu u podmiotów podejrzewanych o uchylanie się od zobowiązań podatkowych. Warto wiedzieć zatem, jak z punktu widzenia prawa wygląda taka kontrola podatkowa i jaka jest w niej rola kontrolowanego.

Kto kontroluje kogo?
W procesie takiego postępowania kontrolującym jest organ podatkowy pierwszej instancji, czyli naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz/prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa. Oczywiście w praktyce, to pracownicy upoważnieni przez ten organ podatkowy, przeprowadzają zasadniczą kontrolę. Proces ten może być wykonywany przez co najmniej dwóch kontrolujących. Jeśli zastanawiasz się kto może być w ten sposób skontrolowany, wiedz, że jest to każdy podatnik, płatnik, inkasent i następca prawny. Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie, czy wywiązujesz się z obowiązków, które nałożone są na ciebie zgodnie z prawem podatkowym. W tej sytuacji badana jest więc zgodność stanu faktycznego z prawem. Są dwie opcje – albo kontrola wypadnie pozytywnie albo negatywnie. W pierwszym przypadku zostaną stwierdzone niezgodności i zostaniesz zobowiązany do działań w celu ich usunięcia lub zostaną nałożone odpowiednie sankcje. W drugiej wersji scenariusza możesz odetchnąć z ulgą, ponieważ nie zostaną nałożone na ciebie żadne konsekwencje.

 

Przebieg kontroli
Pamiętaj, że kontrola podatkowa wszczynana jest tylko i wyłącznie z urzędu nie wcześniej niż po upływie tygodnia i nie później niż przed upływem miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o samym zamiarze przeprowadzenia kontroli. Następujące wówczas czynności kontrolne prowadzone są w obecności kontrolowanego podmiotu bądź upoważnionej jednostki w siedzibie, w której kontrolowany prowadzi działalność oraz w czasie wykonywania przez niego tej działalności. Podczas procedur, organ kontrolny może prowadzić rozmaite czynności zgodne z prawem, jak analiza dokumentacji podatkowej, oględziny, przesłuchanie świadków, pozyskanie opinii specjalistów. Końcowy etap wiąże się z przygotowaniem protokołu kontrolnego. Kontrolowany ma prawo nie zgodzić się z ustaleniami i opiniami tam zawartymi, składając wcześniej (14 dni od wręczenia protokołu) odpowiednie zastrzeżenia z ich udokumentowanymi wyjaśnieniami.  

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.