Prawo podatkowe a interes publiczny

Zapewne niejeden z nas zastanawiał się nad tym, czy prawo podatkowe jest w ogóle ustanawiane zgodnie z interesem publicznym. Często wydaje się, że wadliwe i dziurawe przepisy prawne, tworzone przez biznes optymalizacyjny, nie są zgodne z Konstytucją. Tego rodzaju wątpliwości mogą nasuwać nam myśl, że demokracja to tylko fasadowe praktyki nie liczące się z tymi, dla których prawo powinno być tworzone. Jeśli dręczą cię tego rodzaju wątpliwości, nasz artykuł pomoże ci na nie odpowiedzieć.

Każdy obywatel powinien wiedzieć, że do absolutnie podstawowych i elementarnych obowiązków władzy publicznej – to jest prezydenta, parlamentu, rządu i ministrów – należy działanie w interesie państwa polskiego, w zgodzie z Konstytucją. Oczywiście jasnym jest, że zobowiązanie to nie zawsze było i jest przestrzegane. Ostatnie lata charakteryzowały się politycznym upadkiem systemu podatkowego, co objawiało się w masowym unikaniu opodatkowania oraz w wyłudzaniu zwrotów podatku od towarów i usług. Jak więc władze wywiązują się z obowiązku zwalczania tego rodzaju zjawisk?

 

Neoliberalny koszmar
Niestety dzisiaj to neoliberalne poglądy dominują, co wiąże się z nieskrępowanym rozwojem przedsiębiorczości kosztem nieudolności państwa. Niższe i proste podatki mają tylko ułatwić drogę oszustom, ponieważ jasnym jest, że nikt nie będzie ich spłacał w tak nadwyrężonym państwie. Taka nieskrępowana swoboda, stworzona przez mało wydajny system podatkowy, stwarza szanse dla złodziei i zagranicznych rynków. Niestety polski ustrój konstytucyjny na razie nie przeciwstawił się wyraźnie degradacji stanowienia i stosowania prawa podatkowego. Niestety obywatele uchylają się nagminnie od opodatkowania, s same ustawy są często pisane przez lobbystów.

 

Możliwe rozwiązania
Chcąc usprawnić system podatkowy i tym samym funkcjonowanie państwa, należy wprowadzić kilka zmian. Przede wszystkim powinno się zerwać jakiekolwiek związki organów władzy publicznej (czyli sektora publicznego, jak również spółek Skarbu Państwa) z biznesem optymalizacyjnym, szczególnie tym zagranicznym, którego specjalizacją jest agresywne planowanie podatkowe. Co więcej trzeba wyeliminować ukryty lobbing w samym procesie tworzenia prawa. Wiążę się to z tym, że każdy ekspert bądź konsultant będzie musiał publicznie ujawnić – pod rygorem odpowiedzialności karnej – czy przypadkiem nie pozostaje w konflikcie interesów. Ponadto należy utworzyć specjalną komisję śledczą, która zbada każdą możliwą patologię i to nie tylko w procesie tworzenia przepisów dotyczących podatku od towaru i usług, ale też innych podatków – między innymi akcyzy i podatku dochodowego – gdzie straty są większe. 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.