Rozwój pracownika - jak o niego dbać?

W naszych czasach dobry pracownik jest na wagę złota. Dlatego organizacje coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że gwarancją realizacji strategii biznesowej firmy jest zatrudnianie i zatrzymanie kompetentnych osób oraz wykorzystanie ich potencjału. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, jak należy dbać o rozwój pracownika. Przeczytaj go koniecznie!

Kompetentny pracownik

Zacznijmy od tego, jakiego pracownika można określić mianem kompetentnego? Jest to osoba, która osiąga założone wyniki i realizuje postawione jej cele w sposób zgodny z obowiązującą strategią i kulturą firmy. W związku z tym nie chodzi o osoby, które zrealizują „target”, ale jednocześnie zrażą do siebie klientów, a następnie odejdą z firmy. Oczywiście nie są to także ludzie z wybitnymi kwalifikacjami merytorycznymi, którzy nie potrafią zrealizować założonych celów. 

Jak więc sprawnie zidentyfikować pracowników?

Otóż z badania Pracuj.pl wynika, że aż 66 proc. osób poszukuje informacji na temat potencjalnego pracodawcy na jego stronie internetowej, głownie w zakładce „kariera/praca”. Właśnie ta część strony może zachęcić kandydatów do aplikowania. W związku z tym pierwszym etapem jest wyznaczenie pracownikom celów wynikających ze strategii firmy. Rzecz jasna realizacja tego procesu może być prostsza lub trudniejsza, w zależności od specyfiki organizacji oraz tego, jakie grupy pracowników zostaną objęte oceną. Oczywiście może ona dotyczyć tylko kluczowej kadry, wyłącznie tych osób, które mają bezpośredni kontakt z klientem czy wreszcie wszystkich pracowników. Im większa jest grupa, której wyznaczamy cele, tym większa staje się potrzeba wykorzystania w tym procesie narzędzi informatycznych. Jednak w przeciwnym wypadku organizacja nie będzie w stanie wystarczająco szybko i na bieżąco monitorować stanu realizacji celów. 

Kluczowe kompetencje

Natomiast drugi element to określenie kluczowych kompetencji, które są istotne dla realizacji postawionych celów i zadań w strategicznych obszarach działalności firmy. Chodzi oto, że te kompetencje powinny być następnie elementem oceny okresowej pracowników. Musisz wiedzieć, że w systemie informatycznym określenie celów i ocena ich realizacji mogą być realizowane w jednym procesie lub też mogą być rozdzielone i realizowane odrębnie w innych terminach i z innymi uczestnikami. A następnym krokiem jest zidentyfikowanie pracowników o wysokim potencjale oraz wystarczająco dobrych wynikach uzyskanych w procesie oceny kompetencji i realizacji celów.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.