• Zmiany dla biegłych rewidentów i firm audytorskich

  Nowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych weszła w życie wraz z 2016 rokiem. Razem z jej założeniami doprecyzowano pojęcia kluczowego biegłego rewidenta...

 • Ulepszenie obsługi podatnika

  Każdy z nas z niecierpliwością czeka na udoskonalenie administracyjnej infrastruktury, która mogłaby ułatwić życie niejednemu obywatelowi. Kolejki, brak informacji, długi czas oczekiwania – te wszystkie problemy trapią wielu...

 • Zmieniony wzór deklaracji dla ryczałtowców

  Z początkiem 2016 roku obowiązują nowe wzory deklaracji w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Chodzi o formularze PIT-28, PIT-16A, PIT-19A jak również o załączniki do...

 • Prawo podatkowe a interes publiczny

  Zapewne niejeden z nas zastanawiał się nad tym, czy prawo podatkowe jest w ogóle ustanawiane zgodnie z interesem publicznym. Często wydaje się, że wadliwe i dziurawe przepisy prawne, tworzone przez biznes optymalizacyjny, nie są zgodne z...

 • Najczęstsze rachunkowe pomyłki

  ​ Wszyscy czasem popełniamy jakieś wpadki, przeoczenia i błędy jednak czasem ich konsekwencje mogą okazać się wyjątkowo uciążliwe. Są bowiem takie dziedziny, które lepiej pozostawić w rękach profesjonalistów, dbających o to, aby...

 • KPiR czy księgi rachunkowe?

  Przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji, w ramach której będą starannie wykazane kwestie związane ze wszystkimi zdarzeniami gospodarczymi danego okresu. Ewidencja może mieć formę...

 • Konsekwencje sprzedaży w okresie amortyzacji

  --- Odstąpienie środka trwałego przez osobę fizyczną w czasie amortyzacji skutkuje obowiązkiem konieczność klasyfikacji ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych...

 • Zaliczka w walucie obcej w księgach rachunkowych

  Coraz częściej podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają problem z zaliczkami, które są wpłacane w walucie obcej. Zaliczki takie wpłaca się na poczet dostawy, nietypowa waluta...

 • Rozliczenie kosztów delegacji zagranicznych

  Delegacje to w średnich i dużych firmach rzecz powszednia. Wyjazdy służbowe pracowników i te krajowe i te zagraniczne podlegają rozliczeniom księgowym według zasad prawa podatkowego i rachunkowego. Ma tutaj...

 • Co to jest księgowy dowód zastępczy?

  Dowody zastępcze służą do dokumentowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, a w polskim prawie wszystkie operacje gospodarcze muszą być zawsze udokumentowane. Dowód zastępczy powinien...

 • Fundusz rekultywacyjny – odpisy księgowe

  Podstawa prawna regulująca kwestię funduszu rekultywacyjnego to ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku art 244 i 137.Fundusz rekultywacyjny może działać...

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.