Korekta deklaracji VAT bez uzasadnienia

Wszyscy zainteresowani powinni wiedzieć o szeregach zmian jakie nowy, prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wniósł do tego aktu prawnego. Jedną z ciekawszych innowacji jest brak konieczności uzasadnienia złożenia korekty deklaracji podatkowej. Wszystkie nowe regulacje są obowiązujące od stycznia 2016 roku.

Deklaracja podatkowa jest formą obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych. Zawsze warto wiedzieć o jakiejkolwiek zmianie przepisów, które mogą znacznie ułatwić nam życie i ustrzec przed niepotrzebnym stresem i pracą. Oto krótka charakterystyka bieżących zmian i problemów.

 

Najczęstsze pomyłki
Jeśli w pierwotnej deklaracji podatkowej znalazły się błędy, podatnik powinien jak najszybciej złożyć jej korektę. Najczęstsze pomyłki mają charakter formalny lub rachunkowy. W pierwszym przypadku błędy nie mają wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty przeniesienia na kolejny okres czy kwoty zwrotu, jednak mogą znacznie skomplikować identyfikację podatnika. Zazwyczaj są to takie omyłki jak nieuzupełnienie poprawnie i dokładnie samej deklaracji lub brak podpisu. Drugi rodzaj błędów ma znacznie poważniejsze konsekwencje, ponieważ ma wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, kwotę przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy lub kwotę zwrotu podatku. Oczywiście jeśli podatnik zareaguje szybko i dokona korekty deklaracji dobrowolnie oraz w odpowiednim czasie, uniknie kary za przestępstwo skarbowe, jednak tylko i wyłącznie wtedy, kiedy razem ze złożeniem korekty dokona również wpłaty za zaległość podatkową.

 

Korekta deklaracji i nowelizacja z 2016
Nowa ustawa o Ordynacji podatkowej, zrezygnowała z obowiązkowego uzasadniania korekty. Decyzja ta została podjęta z powodu trudności w wyegzekwowaniu motywacji od podatników składających dokument. Oczywiście brak uzasadnienia nie sprawiał, że sama korekta traciła moc prawną, jednak organ podatkowy mógł wezwać podatnika do uzupełnienia skorygowanej deklaracji. W sytuacji, gdy braki nie zostały uzupełnione, wówczas odpowiedni organ rozpoczynał postępowanie wyjaśniające oraz wydawał decyzję, ustalającą prawidłową wysokość zobowiązania. Autorzy najnowszej nowelizacji zdiagnozowali te procedury jako niepotrzebnie wydłużające i utrudniające sam akt składania deklaracji. Nowe przepisy zdecydowanie upraszczają i skracają cały proces – od 2016 roku do korekty podatkowej będzie można dołączyć uzasadnienie, aczkolwiek nie będzie należeć to do obowiązków podatnika.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.