Brak zaufania pomiędzy przedsiębiorcami, to straty dla gospodarki

Dane statystyczne jasno i wyraźnie wskazują, że prawie połowa osób prowadzących swoją działalność gospodarczą, rezygnuje z części umów, jako powód podając brak zaufania do kontrahenta. Wiele osób również twierdzi, że wiele nawet intratnych umów nie dochodzi do realizacji, z powodu braku wiarygodności drugiej strony. Wartość tych umów i transakcji szacowana jest na blisko 280 miliardów złotych, co stanowi aż ok 13% PKB.

Optymistyczne jest to, że poziom zaufania wśród polskich przedsiębiorców stopniowo się zwiększa, jednak nadal jesteśmy gdzieś na czele rankingu najbardziej nieufnych narodów. Niepokojące jest to, że niezwykle niski jest poziom zaufania pomiędzy właścicielami firm. Jak pokazują badania, w skali kraju tylko kilka procent ufa swoim kontrahentom. Badania takie zostały przeprowadzone na zlecenie Rzetelnej Firmy i opublikowane w formie raportu.

Raport ten zatytułowany Zaufanie i społeczny kapitał w polskim biznesie w 2015 roku” został przygotowany we współpracy z krajowym rejestrem Dłużników. Pokazuje on jakie relacje panują pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami i jak małe zaufanie mają oni do siebie nawzajem. Ponad 70% ankietowanych właścicieli firm uważa, że przy prowadzeniu biznesu, trzeba przede wszystkim uważać na to by nie zostać oszukanym. Ponad połowa badanych określiła, że aby być wiarygodnym partnerem ,trzeba gromadzić dowody swojej uczciwości. Wśród przedsiębiorców panuje powszechne przekonanie, że kontrahenci, w większości wypadków, wykorzystują luki prawne by skonstruować umowy korzystne la siebie.

Skąd się bierze ten brak zaufania? Jak pokazują specjaliści, ma ono uwarunkowania historyczne. W polskim społeczeństwie nadal panuje przekonanie, że ufać należy rodzinie, a reszcie już nie. Najprawdopodobniej wynika to z trudnej rzeczywistości, gdy na niektórych rejonach cały czas zmieniała się przynależność państwowa. Teraz wprawdzie mamy już wolną Polskę, ale ludzie nadal nie ufają instytucjom i podmiotom gospodarczym, co wynika również z czasów PRL-u, gdzie aby coś uzyskać należało, mówiąc prostym językiem „kombinować”. Ten brak zaufania niestety ma negatywny wpływ nie tylko w indywidulanym wymiarze.

Kto najbardziej traci na braku zaufania? Przede wszystkim przedsiębiorcy, ale również cała polska gospodarka. W przeprowadzonych badaniach aż 48 % stwierdziło, że w wyniku braku zaufania nie realizującą części transakcji, aż 25% współpracuje tylko i wyłącznie ze sprawdzonymi partnerami, straty z tego tytułu, o czym wspomniano już na początku, naprawdę są znaczące.

Jak to zmienić? Czy sytuacje tą da się jeszcze poprawić? Rozwiązaniem może być tzw. konstytucja dla przedsiębiorców. W dokumencie tym mają znaleźć się ustalenia dotyczące zmniejszenia opresyjność Urzędów Skarbowych czy poprawy funkcjonowania sądownictwa.
Zdaniem specjalistów rozwiązaniem może być także propagowanie takich instytucji jak Krajowy Rejestr Długów, gdzie zawarte są informacje o dłużnikach, choć trzeba pamiętać, że można tam trafić również na skutek zdarzeń losowych, na które nie ma się wpływu. Również takie programy, w ramach których działa Rzetelna Firma, wystawiają uczciwym przedsiębiorcom stosowne certyfikaty. Certyfikat taki może otrzymać firma, która wykaże się rzetelnością i kompetencjami. Co raz więcej firm docenia tą możliwość i stara się pozyskać i zasłużyć na miano uczciwego przedsiębiorcy. Mają bowiem świadomość, ze pozytywny wizerunek będzie sprzyjał bardziej intratnym umowom i transakcjom. To znaczący krok ku temu, aby firmy nabierały do siebie wzajemnego zaufania i tym samym przyczyniały się do wzrostu gospodarczego.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.