Kiedy potrzebna jest licencja na prowadzenie działalności w obszarze transportu drogowego?

Polskie prawo nadal zastrzega, że pewnych zadaniach związanych z transportem drogowym wymagana jest licencja- czyli zezwolenie na wykonywanie zawodu, jakim jest przewoźnik drogowy. Przepisy te uregulowane są w 5 artykule ustawy z września 2001 roku o transporcie drogowym. Stosuje się również w tym zakresie przepisy prawne znajdujące się w rozporządzeniu Rady Europy i Parlamentu z 2009 roku, Rozporządzenie to ustala wspólne dla całej Unii Europejskiej, zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Zgodnie z zapisami w wymienionych aktach prawnych, zgody na wykonywanie zawodu przewoźnika udziela się właścicielowi firmy, gdy ten:

  • Spełnia określone w rozporządzeniu wymagania

  • Gdy osoba, która będzie wykonywać prace ma prawo i uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy

Istotne jest to, że zezwolenie takie wydawane jest na czas nieokreślony.

Czym jest licencja zezwalająca wykonywanie działalności w obszarze usługi transportowych?

Choć zliberalizowano przepisy, to nadal w niektórych profesjach i sytuacjach na prowadzenie usług transportowych wymagana jest licencja. Określa to ustawa o transporcie drogowym. W artykule 5 tej ustawy, czytamy, że zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w rozporządzeniu parlamentu Europejskiego, wykonywania pracy jaką jest międzynarodowy transport drogowy wymaga posiadania licencji. Ważne jest to, że o licencje międzynarodową, może ubiegać się tylko ten przedsiębiorca, który ma pozwolenie, na wykonywanie usług przewoźnika drogowego, o czym była mowa na początku artykułu.

Ustawa o transporcie drogowym, określa również jasno sytuacje, w których usługi krajowego transportu drogowego wymagają uzyskania odpowiedniej licencji. Do usług tych należy przewóz osób w następujących okolicznościach:

  • Pojazdem zarejestrowanym jako samochód osobowy

  • Samochodem, który przeznaczony jest do przewozu więcej niż 7, ale mniej niże 9 osób razem z osobą nim kierującą

  • Taksówką

Uzyskania odpowiedniej licencji wymaga również rozpoczęcie i realizacja usług transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy.

Licencje te otrzymuje się na czas określony, nie krótszy jednak niż dwa lata, a maksymalny czas trwania licencji wynosi 50 lat.

O licencję mogą starać się ci przedsiębiorcy, którzy:

 

  • Prowadzą działalność gospodarczą i nie są skazane prawomocnym wyrokiem sądu, jak również nie wydano wobec nich orzeczenia zakazującego prowadzenia działalności związanej z transportem drogowym.

  • Przynajmniej jedna z osób będących w zarządzie firmy posiada odpowiednie kompetencje zawodowe, do prowadzenia tego rodzaju działalności

  • Firma posiada wystarczające zaplecze finansowe.

  • Wobec kierowców zatrudnionych w firmie, nie orzeczono zakazu prowadzenia samochodu i wykonywania zawodu.

 

W przypadku licencji udzielanej taksówkarzom, muszą oni przedstawiać zaświadczenie o niekaralności oraz mieć tytuł prawny do pojazdu, który będą wykorzystywali do pracy. Zaświadczenie to musi obejmować zakres dotyczący prawa karnego, w tym przestępstw seksualnych jak i prawa skarbowego. Taksówkarz musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

Taksówkarze, zobowiązani są również przejść stosowny kurs potwierdzony egzaminem lub mieć 5 letnie doświadczenie pracy w transporcie drogowym. Wymagane jest również zaświadczenie, które wskazuje na ich dobry stan zdrowia zarówno ten fizyczny jak i psychiczny. Jeszcze nie dawno kierowcy taksówek, zobowiązani byli zdać egzamin z topografii miasta, na które będą mieli licencje przyznaną. Licencja bowiem wydawana jest na określony teren, dopuszcza się tu opuszczenie tego terenu jedynie w sytuacji, gdy klient złoży takie zlecenie przewozu.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.