Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla usługowego prowadzenia ksiąg

Przedsiębiorcy których działalność polega na usługach księgowych (to jest między innymi prowadzeniu ksiąg rachunkowych), podlegają dość restrykcyjnym przepisom prawnym, również z zakresu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli w skrócie OC.

Oto podstawa prawna dotycząca minimalnej sumy gwarancyjnej OC dla księgowych prowadzących księgi rachunkowe -

1. rozporządzenie ministra finansów z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

2. rozporządzenie ministra finansów z dnia 19 stycznia 2015 roku dotyczące minimalnej sumy gwarancyjnej OC dla przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe.

Nowelizacja przepisów ze stycznia 2015 roku uprościła znacznie przepisy dla części przedsiębiorców, oraz zmieniła poziom sum gwarancyjnych . Nowe przepisy zakładają, że biura rachunkowe muszą się ubezpieczać OC tylko wtedy, kiedy prowadzą księgi rachunkowe, czyli tak zwaną pełna księgowość. Natomiast jeśli prowadzą jedynie tak zwane książki przychodów i rozchodów, a jest to najpopularniejsza forma księgowości osób prowadzących działalność gospodarczą w naszym kraju, lub wypełniają tylko deklaracje podatkowe, wtedy nie ma już obowiązku ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej.

Nowelizacja ogranicza ilość spółek, które muszą badać swoje sprawozdania, więc dzięki niej, więcej spółek może stosować księgowe uproszczenia. To jednak koniec dobrych wiadomości, bo nowelizacja podniosła tak zwaną minimalną sumę gwarancyjną dla firm, które proponują usługi księgowe w pełnej księgowości ( czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych ).

Minimalna suma gwarancyjna OC w okresie 12 miesięcy wynosi

– 10 tysięcy euro ( wartość euro dla umów zawartych w roku 2015 trzeba przeliczać według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 2 stycznia 2015 roku) czyli 43 078 złotych, w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych. W roku 2014 było to 41631 złotych ) .

– 400 tysięcy euro, czyli 1 723 120 złotych w przypadku działalności polegającej na czynności rewizji finansowej

 

Podmioty podlegające obowiązkowi badania sprawozdania finansowego określa ustawa o rachunkowości, należą do nich spółki, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego, a sprawozdania za 2015 rok muszą być badane przez biegłego rewidenta, jeżeli w roku poprzednim, czyli w tym przypadku w roku 2014, spółki spełniły przynajmniej dwa z trzech warunków.

Oto te warunki:

1. zatrudnienie średnioroczne w spółce w przeliczeniu na pełne etaty wynosi co najmniej 50 osób.

2. wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów oraz operacji finansowych musi wynosić minimum pięć milionów euro, to jest w przeliczeniu na złote polskie 21 311 500 .

3. suma aktywów spółki wyniosła co najmniej 2,5 milionów euro czyli w przeliczeniu na złote 10 655 750 złotych .

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.