Podatki i stawki podatkowe

Prowadząc firmę, zobowiązani jesteśmy do szeregu czynności, które nałożone są na nas przez Urząd Skarbowy oraz inne instytucje państwowe. Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest opłacanie na czas podatku oraz wysyłanie lub dostarczanie osobiście deklaracji podatkowych, oraz deklaracji do ZUS. Tego typu zobowiązania oraz czynności musimy regulować co miesiąc i nie ma możliwości zmiany takiego stanu rzeczy. Co miesiąc do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rachunkowym zobowiązani jesteśmy do wpłaty należnej zaliczki na podatek dochodowy. Co więcej, jeżeli jesteśmy płatnikami VAT, to do 25 dnia następnego miesiąca powinniśmy dokonać wpłaty podatku od towarów i usług oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście deklarację VAT-7, w której uwzględniamy nasze dochody oraz koszty i na ich podstawie obliczana jest wysokość podatku VAT.

Dodatkowo każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do składania deklaracji do ZUS oraz opłaty składki ubezpieczeniowej w wysokości około 1100 zł miesięcznie. Jest to jedna z najciężej znoszonych przez małych przedsiębiorców danina na rzecz państwa, gdyż nawet jeżeli nie wygenerowaliśmy żadnego przychodu, to składkę do ZUS musimy zapłacić.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że dnia 12 lipca 2016 roku Minister Finansów wprowadził rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków od towarów i usług podlegających procedurom składowania celnego. Zapewne przydatne będzie to dla przedsiębiorców zajmujących się importem oraz eksportem towarów z krajów niewchodzących w skład Unii Europejskiej.

Jak widać, ilość obowiązków, jakie nałożone są na przedsiębiorcę jest bardzo duża. Musi on pamiętać o terminach, w jakich powinien wysłać deklaracje oraz opłacić swoje podatki. Dodatkowo musi zajmować się zdobywaniem nowych klientów, handlem lub usługami oraz tworzyć politykę rozwoju przedsiębiorstwa. Jeżeli jeszcze zatrudnia pracowników, to jest prawdopodobnie najbardziej zapracowanym członkiem załogi przedsiębiorstwa.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.