Księgowanie obniżek cen sprzedaży

Firma, która funkcjonuje na wolnym rynku, chcąc czy nie chcąc musi popełniać większe i mniejsze błędy, co skutkuje między innymi tym, że zalegają w magazynach niesprzedane towary. Dziś w dobie kryzysu gospodarczego, gdzie pierwszym problemem jest sprzedać, a nie wytworzyć, niesprzedane towary to zmora przedsiębiorców. Co jakiś czas firma dokonuje więc przeceny towarów. Powodów jest wiele- koniec sezonu, nietrafiony zakup, niewykryte wcześniej wady itp. Obniżenie cen towaru jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na ich sprzedaż, a tym samym na odzyskanie choć części nakładów, bo często różnica jest bardzo znaczna, nowa cena sprzedaży towaru już po przecenie jest nawet niższa od ceny nabycia tego towaru.

 

Zapisywanie przecen w księgach rachunkowych to dość skomplikowany proces księgowy, oczywiście regulowany przez prawo, konkretnie przez ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz ustawę podatkową z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Obowiązek ujęcia przeceny w księgach rachunkowych powstaje wówczas, jeśli spowoduje ona spadek ceny poniżej ceny nabycia ( inaczej ceny zakupu). Drugi powód jest wtedy, kiedy towary będące przedmiotem tej operacji ujmowane są w cenach ewidencyjnych na poziomie cen sprzedaży, wówczas należy koniecznie skorygować te odchylenia .

Należy tez stwierdzić, że dostosowanie się do wymogów klientów ( oni zawsze wolą niższe ceny) i obniżenie cen towarów nie zawsze musi być ujęte w księgach rachunkowych. W sytuacji, kiedy sprzedawca dostosowuje się do przepisów ustawy o rachunkowości ( artykuł 28 ustęp 11 oraz artykuł 34 ustęp 1) i ewidencjonuje towary w cenach zakupu, wówczas należy porównać aktualne ceny sprzedaży z historycznymi wartościami tych cen.

 

Techniczne rozliczenia zakupu w księgach rachunkowych mają wiele aspektów i nie wszystkie sytuacje są ujęte w prawie rachunkowym, dużą rolę odgrywa tu praktyka danego księgowego. I tak na przykład ustawa o rachunkowości nie wskazuje wprost w jaki sposób ująć odpisy aktualizujące, ale praktyka pokazuje, że najczęściej wykorzystywane jest konto pod nazwą „ odpisy aktualizujące wartość zapasów towarowych”. Kierując się wskazaniami ustawodawcy odpisy aktualizujące wartość towarów według cen netto zamiast cen zakupu albo kosztów wytworzenia, zalicza się w księgach rachunkowych do tak zwanych pozostałych kosztów operacyjnych .

Trzeba pamiętać, że są sytuacje, kiedy obniżka ceny towarów może skutkować zapisami w księgach rachunkowych również wtedy, kiedy przecena nie przekłada się na spadek cen poniżej wartości towaru. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy stosuje się do ewidencji towarów stałe ceny ewidencyjne na poziomie cen sprzedaży.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.