Charakterystyka abolicji podatkowej

Abolicja podatkowa to już nieobowiązująca możliwość odnosząca się do podatników zarabiających w kraju zagranicznym posiadającym z Polską niekorzystną umowę dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania lub nieposiadającym jej w ogóle. Abolicja podatkowa działała w latach 2002-2007, od 2008 roku obowiązuje ulga abolicyjna. Istnieją dwie odmienne metody uniknięcia podwójnego opodatkowania.
Należy pamiętać, że nie są one stosowane w wypadku, gdy podatnik zawarł umowę, wedle której podlega opodatkowaniu w kraju rezydencji, choć otrzymanie wynagrodzenia odbywa się w obcym państwie – nie występuje wtedy podwójne opodatkowanie.

Pierwsza metoda unikania podwójnego opodatkowania to wyłączenie z progresją. W jej wypadku dochód uzyskany za granicą nie wchodzi w skład podstawy opodatkowania w Polsce. Jest on jednak brany pod uwagę, kiedy wyznacza się podatek od dochodu, który był osiągnięty w Polsce. Jeśli podatnik osiągał dochody podlegające opodatkowaniu oraz dochody za działalność poza Polską lub w związku ze źródłami przychodów znajdującymi się poza Polską, które były zwolnione z podatku z racji umów międzynarodowych, w tym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek należy wyznaczyć w zależności od sumy dochodów zwolnionych z podatku i podlegających mu. Wedle skali oblicza się podatek. Następnie ustala się stopę procentową, dzieląc obliczony podatek przez sumę dochodów krajowych i zagranicznych. Ta stopa podatku obowiązuje dla dochodu podlegającemu opodatkowaniu.

Dowiedz się również więcej u uldze na leki - sprawdź komu przysługuje i jakie dokumenty są potrzebne, sprawdź tutaj!


Druga metoda to metoda odliczania proporcjonalnego. W tym wypadku opodatkowuje się cały dochód, ale odlicza się podatek zapłacony za granicą od podatku, który został obliczony od zsumowanych dochodów z roku podatkowego. Odliczenie to ma miejsce tylko do maksymalnej wysokości określonej przez limit podatku przypadającego na uzyskany poza Polską dochód.
Ulga abolicyjna, obowiązująca od 2008 roku, dotyczy tych podatników, którzy uzyskali dochody za granicą, ale którzy nie mogą skorzystać z wyłączenia z progresją. Wyłączenie z progresją to metoda, w wyniku zastosowania której należy zapłacić podatek niższy, niż przy użyciu metody proporcjonalnego odliczenia.

Ulga abolicyjna oznacza odliczenie od podatku kwoty, którą dopłacono w Polsce w związku z podatkiem od dochodów za granicą i podlegających rozliczeniu w Polsce. Można zatem powiedzieć, że ma ona pozwolić na wyrównanie wysokości podatku, który jest płacony przy rozliczaniu dochodów metodą odliczenia proporcjonalnego z korzystniejszą (niższą) kwotą podatku występującą w wypadku rozliczania go metodą wyłączenia z progresją. Ulga ta ujednolica więc podatki należne z racji osiągania dochodów poza Polską. 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.