Metody optymalizacji podatkowej

Pojęcie optymalizacji podatkowej ma często negatywne konotacje, ponieważ jest postrzegane jako sposób na uchylanie się od płacenia podatków. Nic bardziej mylnego. Warto wiedzieć, że są to dwa zupełnie odrębne zjawiska, różniące się głównie swoim stosunkiem do obowiązującego prawa. Jedno jest legalne, drugie nie. Oto krótka charakterystyka metod optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw, które pomogą ci zwiększyć efektywność i funkcjonalność twojej działalności.

Optymalizacja podatkowa to nie celowe działanie mające wprowadzić w błąd organy podatkowe, a przemyślana i kompletnie legalna polityka podatkowa, skutecznie zmniejszająca obciążenia podatkowe firmy. Chodzi o zastosowanie prawnie dozwolonych rozwiązań, które pozwalają na zminimalizowanie wysokości płaconych podatków bądź odpowiednie rozłożenie ich w czasie. W dobie kryzysu, metody te są niezwykle użyteczne dla mniejszych firm.

 

Najpopularniejsze rozwiązania
Jednym z prostszych i najefektywniejszych rozwiązań jest amortyzacja aktywów trwałych działalności. Równie użyteczną techniką jest możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, wybór i zastosowanie degresywnej metody amortyzacji, wybór oraz zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Wielkość rozliczeń przedsiębiorstw z podatku dochodowego jest określana przez formę organizacyjno-prawną tychże podmiotów, przyjęta procedura opodatkowania, jak również częstotliwość i wysokość dokonywanych uiszczeń. Wszelkiego rodzaju działania optymalizacyjne podejmowane są również w odniesieniu do podatku od towarów i usług. W tej sytuacji jednym z prostszych rozwiązań jest odpowiednie ukształtowanie momentu powstania obowiązku podatkowego i przyjęty sposób rozliczania podatku należnego nad naliczonym.

 

Dostępne metody
Istnieje wiele różnych metod i technik optymalizacji podatkowej. Najczęściej temat optymalizacji podatkowej pojawia się w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. Bardziej znane metody to wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa i zasad jego opodatkowania jako element procesu optymalizacji podatkowej jednostki. Warto wiedzieć, że niezależnie od przyjętej formy opodatkowania, firmy posiadają możliwość opłacania podatku dochodowego według metody uproszczonej. Polega ona na comiesięcznym wpłacaniu na rachunek urzędu skarbowego 1/12 podatku dochodowego wykazanego w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok. Warto, aby przedsiębiorstwa, chcące w pełni efektywnie funkcjonować na rynku przeanalizowały możliwość zastosowania tych rozwiązań. Pozwalają one zredukować wymiar płaconego podatku. 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.