Roczna deklaracja rozliczeniowa.

Nie tylko przedsiębiorcy zobowiązani są do składania odpowiednich deklaracji w wyznaczonym w prawie podatkowym czasie. Wszyscy podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali jakiekolwiek dochodu, zobowiązani są do składania rocznej deklaracji rozliczeniowej.

Do dnia 30 kwietnia każdy z nas zobowiązany jest do przedstawienia w Urzędzie skarbowym swojego rocznego zestawienia dochodów. W przypadku niezłożenia tego typu deklaracji w terminie możemy zostać obciążeni mandatem skarbowym. Jego wysokość zależna jest od wielu czynników m.in. od wysokości naszych dochodów oraz posiadanego majątku. Warto więc składać tego typu dokumenty na czas.

W deklaracji PIT-36 informujemy Urząd Skarbowy o przychodach uzyskanych w poprzednim roku fiskalnym. Dodatkowo możemy odliczyć sobie niektóre wydatki poniesione w poprzednim roku m.in. koszty internetu, wydatki na remonty czy stałą miesięczną kwotę za dziecko. Różnica pomiędzy przychodami oraz odliczeniami pozwala na wyliczenie podatku, jaki jesteśmy zobowiązani zapłacić do urzędu lub też jaką kwotę Urząd Skarbowy ma przelać na nasze konto z tytułu zwrotów np. na dziecko.

Od wielu lat mamy też możliwość odpisania 1% podatku na wybrany przez nas cel. Może to być np. odpisanie na rzecz fundacji lub konkretnej instytucji pomocy. Możemy też nie odpisywać żadnej kwoty i pozostawić to pole na formularzu puste. Zależy to tylko od naszych osobistych przekonań i preferencji.

W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji przysługuje nam prawo do złożenia korekty. Od stycznia nie musimy już pisemnie uzasadniać, z jakiego powodu składamy korektę. Wcześniej wystarczyło podać bardzo prozaiczną przyczynę jak np. pomyłka w obliczeniach czy zagubiony dokument, którego nie uwzględniliśmy. Do składania deklaracji zobowiązani są także przedsiębiorcy. Wypełniają praktycznie te same dokumenty, jednak uwzględniają w deklaracji podatkowej przychody czerpane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie z pracy na etacie.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.