Księgowanie wydatków na szkolenie BHP

Zatrudnienie nowego pracownika przez pracodawcę wiąże się ze spełnieniem wielu obowiązków, większość z nich jest ściśle określona przez Kodeks Pracy. I tak przyszły pracownik powinien poddać się odpowiednim badaniom lekarskim . Firma ma obowiązek zapewnić nowo zatrudnianemu pracownikowi szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (nazywane w skrócie BHP ).

Prawne uwarunkowania szkoleń BHP opierają się na następujących przepisach:

– artykuł 43 ustęp 1 punkt 29 ustawy o podatku od towaru i usług z dnia 11 marca 2004 roku

– artykuł 207 &2, artykuł 229,237 ustawy z 26 czerwca 1974 roku

– kodeks pracy nr 21 poz 94

 

 

Szkolenie BHP jest wymagane przy przyjmowaniu do pracy, natomiast jeśli w ramach tej samej firmy pracownik zmienia stanowisko, to szkolenie BHP nie jest konieczne.

 

Szczegółowe zasady dotyczące zakresu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku.

Szkolenia BHP mogą prowadzić specjalnie przeszkoleni pracownicy lub specjalne organizacje, które szkolą w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy . Zgodnie z przepisami prawa pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom higieniczne i przede wszystkim bezpieczne warunki do pracy, pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracownika podczas wykonywania przez niego pracy. Za szkolenia BHP ma obowiązek płacić pracodawca.

Obowiązkowe szkolenia dzielą się na :

– wstępne szkolenia BHP. Te szkolenia są dla nowo zatrudnianych pracowników i zawierają podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

– okresowe szkolenia BHP .Te szkolenia organizowane są dla pracujących już w firmie pracowników i odświeżają, poszerzają oraz uzupełniają wiedzę pracownika z zakresu BHP .

 

Jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe to sprawa jest prosta i bezdyskusyjna- koszty szkoleń BHP pracowników zalicza się do kosztów uzyskania przychodów.

Księgowanie wydatków na obowiązkowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ewidencjonuje się w kosztach tak zwanej działalności operacyjnej. W księgach rachunkowych wpisuje się je na koncie kosztów rodzajowych pod nazwą „ ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, lub na koncie pod nazwą „koszty zarządu”. Księgowanie wydatków na szkolenia BHP nie jest skomplikowane i nie zostawia przestrzeni na dowolne interpretacje.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.