Podatek VAT i jego wartości

Podatek VAT to podatek od towarów i usług, inaczej – podatek od wartości dodanej. W Polsce obowiązuje od 1993 roku, stanowi podatek pośredni. Podatek VAT jest bezpośrednio powiązany z ceną nabywanego produktu – zawiera się w niej. Oznacza to także, iż jego koszt jest przerzucony na kupującego. Do płatności VATu jest zobowiązany każdy kolejny podmiot wnoszący wartość dodaną – a zatem podatkiem tym nie jest obciążony cały obrót, lecz tylko konkretna wartość.

Podstawa opodatkowania dla podatku od towarów i usług to kwota uzyskana w związku ze sprzedażą pomniejszona o kwotę należnego podatku. W związku z tym, wysokość podatku VAT uwzględnia wszelkie wpływające na ostateczną cenę produktu opłaty (a również dotacje lub subwencje), a podstawa opodatkowania może być obniżona w wypadku przedstawienia odpowiedniej dokumentacji świadczącej o udzielonych zniżkach lub mających miejsce zwrotach towarów.
Momentem powstania obowiązku podatkowego jest chwila dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. W wypadku otrzymania zaliczki za usługę, obowiązek podatkowy dla otrzymanej kwoty powstaje z momentem jej otrzymania. Istnieją również sytuacje, w których obowiązek podatkowy powstaje wraz z otrzymaniem zapłaty lub części zapłaty za produkt lub usługę. Sytuacja taka ma miejsce na przykład w komisach.

Do końca 2016 roku w podatku VAT obowiązują stawki podwyższone. Prezentują się one następująco:
-23% - tyle wynosi podstawowa stawka podatku VAT w Polsce.
-8% - obniżona stawka VAT, którą należy stosować między innymi do niektórych owoców (cytrusowych, tropikalnych, winogron), roślin żywych, większości zwierząt żywych i  produktów pochodzenia zwierzęcego, mięsa, ryb, większości piekarskich i ciastkarskich wyrobów, rozlicznych artykułów spożywczych, książek, gazet i czasopism drukowanych i wielu innych.
-5% - obniżona stawka VAT, którą należy stosować między innymi do rozlicznych produktów rolnych, usług związanych z rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem i wielu innych.
-0% - szczególna stawka podatku VAT, najczęściej jest spotykana w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów oraz eksportem towarów.
-7% - stawka zryczałtowanego podatku VAT; 4% to stawka zryczałtowanego podatku VAT dla osób prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usługi taksówek.

Nie wiesz za co sie zabrać ? skorzystaj z księgowość w Krakowie

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.