Stypendium dla bezrobotnych absolwentów

Od dawna wpajano nam, że nauka i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy wpłynie na naszą przyszłość oraz pozwoli na znalezienie wymarzonej pracy. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna i niekoniecznie tak różowa, jak nam się mogło wydawać. Z roku na rok przybywa osób, które są dobrze wykształcone, skończyły renomowane szkoły, jednak nie mogą znaleźć pracy w zawodzie lub wcale nie pracują. Dużą winę ponosi za to nieodpowiednia edukacja w zakresie wyboru przyszłego zawodu. Z tego powodu co pewien czas pojawiają się modne kierunki studiów, które po kilku latach wypuszczają na rynek pracy tysiące absolwentów, którzy nie mogą znaleźć pracy, bo po prostu nie ma zapotrzebowania na takich pracowników.

Stypendia dla bezrobotnych absolwentów
Prawdopodobnie w ostatnim czasie Urzędy Pracy oraz samorządy zauważyły ten problem i wprowadziły stypendia dla absolwentów, którzy po ukończeniu studiów nie mogą znaleźć odpowiedniej pracy. Z takiego stypendium może skorzystać absolwent studiów, przez pierwsze 12 miesięcy od ukończenia edukacji. Warunkiem jest jednak zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy odpowiednim do miejsca zamieszkania absolwenta oraz został skierowany przez ten urząd na bezpłatny staż lub szkolenie. Chętnych na tego typu pomoc nie jest wiele, jednak z miesiąca na miesiąc ich przybywa. Spowodowane jest to zapewne małą wiedzą na ten temat oraz brakiem ogólnodostępnych informacji m.in. w placówkach Urzędów Pracy.

Co daje taka pomoc?
Sama kwota nie jest może wysoka, gdyż jest to 60% kwoty, jaka wypłacana jest jako zasiłek dla bezrobotnych, co daje niecałe 300 zł miesięcznie. Prawdopodobnie tak niska kwota nie zachęca absolwentów do załatwiania wszystkich niezbędnych z tym formalności. Jednak warto także wspomnieć, że na obszarach o dużym bezrobociu takie stypendium przysługuje też osobom kontynuującym naukę w szkołach ponadpodstawowych, szkołach wyższych jednak tylko jeżeli nauka odbywa się wieczorowo lub zaocznie.

Nie jest to wielka pomoc, jednak jest to stały zastrzyk pieniędzy, który pozwoli na przynajmniej podstawowe zaspokojenie potrzeb. Osoby, które zainteresowane są tego typu pomocą, powinny udać się do swojego Urzędu Pracy w celu zdobycia odpowiednich informacji oraz sprawdzenia, czy kwalifikują się do tego rodzaju zasiłku lub stypendium. Sama procedura uzyskania stypendium nie jest zbyt wymagająca, a wiele spraw załatwiają pracownicy Urzędu Pracy, w jakim zarejestrowany jest absolwent.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.