Zwrot towarów i rabaty w księgowych rozliczeniach przychodu

W obrocie gospodarczym przedsiębiorstwa działającego na wolnym rynku, zwrot towarów jest normalnym i dość częstym zjawiskiem. Nawet najlepiej działająca firma musi się liczyć z niezadowoleniem swoich klientów i kontrahentów, a szalejący ciągle globalny kryzys gospodarczy, tylko tą sytuację potęguje. Firmy muszą więc nie tylko godzić się na zwroty sprzedanych już towarów, ale też aby utrzymać dotychczasowych kontrahentów i klientów są zmuszone udzielać częstych i dość głębokich rabatów.

 

Prawo podatkowe oraz prawo rachunkowe określa sposób księgowania korekty przychodu wynikających z opisanych wyżej zdarzeń gospodarczych, ale jak to często w naszym pięknym kraju, zostaje bardzo duże pole do interpretacji, a tak się zawsze jakoś dzieje, że interpretacje zazwyczaj dokonują się na niekorzyść podatnika. W tej sprawie obowiązującej ( jak na razie !) interpretacji dokonała Izba Skarbowa w Katowicach rozpatrując sprawę firmy z branży chemicznej nr IBPBI/2/423-445/14/PC dnia 28 lipca 2014 roku .

Pierwszy wniosek Izby Skarbowej zwracał uwagę na pewną nieścisłość prawa podatkowego , gdyż przepisy o podatku C i T nie pokazują jednoznacznie w którym momencie należy zmniejszyć lub zwiększyć przychody.

 

Generalna konkluzja katowickiej Izby Skarbowej jest następująca- przychody powinny być zawsze rozliczane w tym okresie, za który wystawiono fakturę sprzedaży. W praktyce oznacza to, że roczne zeznanie podatkowe dotyczące podatku dochodowego, powinno ulec pomniejszeniu o wartość poniesionego dochodu albo straty w tym roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Izba skarbowa w Katowicach podkreśliła – punktem odniesienia jest zawsze pierwsza wystawiona faktura, tak zwana faktura pierwotna, bez względu na przyczyny dokonanej korekty.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.