Adwokat czy radca prawny kto lepszy do konsultacji prawnych dla przedsiębiorcy?

Zdarza się, że przedsiębiorca znajduje się w sytuacji, gdy zmuszony jest do skorzystania z pomocy prawnej. Staje też przed problemem do kogo się zwrócić o pomoc? Do adwokata czy radcy prawnego?

Kim jest adwokat?

Zawód ten reguluje ustawa prawo o adwokaturze. Powołuje ona do życia radę adwokacką, na jej podstawie przeprowadzane są egzaminy na aplikacje adwokackie, jak również opierając się na zapisach w niej zawartych adwokaci prowadzą swoje kancelarie.

Zgodnie z zapisami w ustawie, adwokat świadczy pomoc prawną, czyli zajmuje się następującymi działaniami:

  • Udzielaniem porad prawnych.

  • Sporządzaniem opinii i opracowywaniem projektów aktów prawnych

  • Występuje przed sądami i urzędami jako reprezentant klienta i co ważne może to czynić w każdym rodzaju spraw.

Uprawnienia Rady Prawnego

Również zasady zawodu jakim jest radca prawny reguluje ustawa. Ustawa z lipca 1982 roku, określa w artykule 4, zawód radcy prawnego jako tego, który świadczy pomoc prawną. Jednak od razu należy tutaj zaznaczyć, że radca prawny nie może występować jaki przedstawicieli klienta w prawach karnych i karno-skarbowych, w których to często mają udział przedsiębiorcy. Poza tym radca prawny ma takie same uprawnienia jak adwokat, a wiec udziela porad, tworzy pisma, a także występuje przed sądem czy urzędem z wyłączeniem tych dwóch kategorii spraw.

Jakie są różnice pomiędzy tymi profesjami?

Dla klienta-przedsiębiorcy tak naprawdę jest jedna istotna różnica pomiędzy tymi zawodami, a mianowicie radca prawny nie jest kompetentny do tego aby pomóc i reprezentować klienta w sprawach karnych i karno skarbowych. W związku z tym jego pomoc w tym zakresie jest bardzo ograniczona.

Jeszcze stosunkowo nie dawno, do 2007 roku, radcy prawni, nie mogli reprezentować klientów również w sprawach rodzinnych., Sytuacja ta uległa zmianie, choć z punktu widzenia problemów prawnych przedsiębiorców, nie ma to większego znaczenia.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy duże znaczenie, szczególnie w przypadku dużych firm ma fakt, że radca prawny może być zatrudniony na etacie na podstawie stosunki pracy. Adwokat natomiast może wykonywać swoją prace jedynie w ramach indywidulanej praktyki.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Co raz częściej pojawiają się głosy, aby połączyć te dwie profesje w jedną. Dzieje się tak ponieważ Polska jest jednym z kilku państw, gdzie taki dualizm ma miejsce. Cały czas trwają prace na projektem. Z punktu widzenia klienta, zawody te różnią się tylko i wyłącznie zakresem uprawnień, z tym, że to sam przedsiębiorca powinien zadecydować z jakiej pomocy skorzystać. W zwykłych sprawach warto postawić na radcę prawnego, a przede wszystkim, nawet w przypadku małych firm, warto postarać się stałą obsługę prawną. Zalety takiego rozwiązania to:

  • Każda firma zmaga się z mniejszymi lub większymi problemami prawnymi, dlatego warto mieć kogoś, kto pomoże od strony prawnej rozwikłać trudności jak również będzie reprezentować klienta przed sądem i w różnego rodzaju urzędach. To również pomoc w redagowaniu pism i opinii prawnych.

  • Nowoczesny i profesjonalny prawnik świadczy nie tylko pomoc prawną, ale również doradza w sposobie prowadzenia firmy.

  • Bieżąca pomoc prawna oznacza bezpieczeństwo i monitowanie sytuacji, co ma znaczenie, nie tylko w przypadku dużych firm. To szansa uniknięcia wielu nieprzyjemnych spraw w sądzie i niepotrzebnego ryzyka.

  • Prawnicy zazwyczaj chętnie pomagają również w sprawach pracowniczych i prowadzą archiwum firm, jak również prowadzą sprawy wiązane ze zmianą struktury i własności czy ochroną konkurencji.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.