Postępowanie windykacyjne - jak ono wygląda?

Zastanawiasz się czym jest windykacja? No cóż, windykacja to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które na celu mają doprowadzenie dłużnika do wykonania zobowiązania. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, jakie są etapy postępowania windykacji. Przeczytaj go koniecznie!

Windykacja - jak wygląda postępowanie?
Zacznijmy od tego, że jest to proces niezwykle ciężki, nie tylko dla dłużnika, ale też dla wierzyciela, ponieważ wiąże się z pieniędzmi, które zawsze wywołują silne emocje. Oczywiście większość przedsiębiorstw, w celu odzyskania należności, wynajmuje wyspecjalizowane firmy windykacyjne, by te odpowiednio i szybko rozwiązały problem. Istnieją dwa sposoby prowadzenia windykacji:

- Polubowna, która polega na monitorowaniu spłat dłużnika oraz monitowaniu go w przypadku braku opóźnień w płatnościach,

- Sądowa, która sprowadza się do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, jeżeli zostanie on uzupełniony o klauzulę wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, będącym podstawą do egzekucji komorniczej. 

Poniżej znajdziesz opis wszystkich etapów windykacji.

Powstanie zobowiązania
Bardzo często jest ono wynikiem nieopłaconych faktur bądź też braku zapłaty za wykonane prace w ustalonym terminie.

Postępowanie polubowne
Przede wszystkim jest to pierwszy etap rzeczywistego ubiegania się przez wierzyciele o zwrot należnej sumy, działanie to opiera się na wysyłaniu monitów bądź też stosowane są inne formy wezwania do zapłaty. Na tym etapie windykacji bardzo często dochodzi do podpisania ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, która opiera się na uznaniu swojego długu przez tego drugiego oraz zobowiązania się do jego spłaty w określonym w umowie terminie, najczęściej w ratach.

Postępowanie sądowe
Warto wspomnieć o tym, że przeprowadza się je wówczas, gdy dłużnik nie dokona spłaty zadłużenia w przewidzianym terminie pomimo monitów ze strony wierzyciela, a samo zobowiązanie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, stanowiącego podstawę do dalszego ubiegania się o zwrot długu.

Postępowanie klauzulowe
Ono odbywa się na wniosek złożony przez wierzyciela lub z urzędu, a celem postępowania klauzulowego jest uzyskanie klauzuli wykonalności. Orzeczenie sądu opatrzone w klauzulę wykonalności stanowią tytuł wykonawczy, stanowiący podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Postępowanie egzekucyjne
Rozpoczyna się wraz ze złożeniem do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.