Upadłość przedsiębiorstwa - na czym polega?

Trzeba przyznać, że ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa jest świętym prawem każdego właściciela, ponieważ w końcu biznes nie zawsze przynosi zyski, a jeśli do tego na horyzoncie majaczą spore długi, jest to całkiem sensowne rozwiązanie. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, na czym polega ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa oraz z jakimi konsekwencjami wiąże się ta decyzja. Przeczytaj go koniecznie!

Kto może ogłosić upadłość firmy?

Zacznijmy od tego, że prawo upadłościowe i naprawcze, które reguluje tę kwestię, umożliwia ogłoszenie upadłości praktycznie każdej firmy: od jednoosobowej działalności gospodarczej po wielką korporację. Ponadto prawo to dotyczy również spółek z ograniczoną odpowiedzialności, spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych i wspólników spółki partnerskiej. Poza tym wniosek o ogłoszenie upadłości firmy może także złożyć jej wierzyciel, o ile wyczerpał już wszelkie możliwości polubownego dochodzenia swoich wierzytelności i chce mieć udział w masie upadłościowej dłużnika.

Kiedy się na to zdecydować?

Przede wszystkim ogłoszenie upadłości firmy powinno być traktowane jako ostateczność. Oczywiście przedsiębiorca może zdecydować się na ten krok w sytuacji, gdy naprawdę nie widzi już szansy na odbudowanie biznesu i spłatę swoich długów w tradycyjny sposób. Ale nie można traktować upadłości jako prostego fortelu i ucieczki przed swoimi zobowiązaniami. Warto wiedzieć, że decyzję o ogłoszeniu upadłości zawsze podejmuje sąd, a ten nie musi wcale zgodzić się z wnioskiem przedsiębiorcy czy jego wierzyciela. Dlatego jeśli tylko istnieje możliwość spłacenia długów z bieżących przychodów firmy, to sąd może zablokować upadłość. Upadłość nie zostanie ogłoszona, gdy opóźnienia w płatnościach wynoszą mniej niż 3 miesiące, a ich suma nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

No cóż, można to zrobić wyłącznie w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Zgodnie z ustawą musi to nastąpić najpóźniej w ciągu 2 tygodni od dnia stwierdzenia podstawy do ogłoszenia upadłości. Ponadto do wniosku warto dołączyć różne dokumenty, które ułatwią i przyspieszą postępowanie. W przypadku przedsiębiorcy może to być np. wykaz składników majątku. Wierzyciel powinien natomiast dołączyć dowody poświadczające istnienie wierzytelności. Przedsiębiorca po złożeniu wniosku nadal może prowadzić działalność.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.