Konsekwencje sprzedaży w okresie amortyzacji

--- Odstąpienie środka trwałego przez osobę fizyczną w czasie amortyzacji skutkuje obowiązkiem konieczność klasyfikacji ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jakie dokładnie skutki, powoduje zbycie środka trwałego dotyczącego ewidencji księgowej, podatku dochodowego i VAT?

 Według obowiązującego prawa o podatkach, zbycie środka trwałego, akcentowanego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w konsekwencji prowadzi do zaistnienia przychodu z działalności gospodarczej. W tym przypadku, należałoby przeanalizować zmiany, jakie zostały wprowadzone na początku bieżącego roku, obejmujące uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, która określa zakres działań podatkowych, właśnie sytuacje, w których następuje odpłatny zbyt. Mianowicie, przychód z odpłatnego zbycia wyłączenie tych środków trwałych, został uwzględniony w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a nie wszystkich składników majątku, które w myśl ustawowej definicji stanowiły środki trwałe. Bazując na decyzji organu sprawiedliwości, wyprzedanie składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej jest jej przychodem, niezależnie od okoliczności, zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych jak i składników, których podatnik po prostu nie uwzględnił w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Proporcjonalnie do pozyskanego przychodu, powstają również koszty jego uzyskania. Bowiem, są to wydatki poczynione na nabycie środka trwałego, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Czynność ta, jest ściśle określona w artykułach ustaw, które wskazuje że kosztem nie jest nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego, jednakże wydatki te zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych są kosztem uzyskania przychodów przy określeniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy. To, o czym trzeba wspomnieć to również fakt, istnieje możliwość zwolnienia z opłacenia podatku. Warunki, określają aktualizacje ustawy sprzed 10 lat dot. podatku od towarów i usług. Dotychczas, zwolnienie w podatku VAT dotyczyło sprzedaży towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od 2014 roku, z obowiązku płacenia, zwolnione są jedynie dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Chodzi tu o tytuł nabycia, pozyskanego importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W aktualizacji, nie uwzględnia się rozgraniczenia na towar używany, jak było dotychczas.

Podatnik, który nabywa towary i usługi niezbędne do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Po upływie roku, podatnik jest zobowiązany do korekty kwoty podatku odliczonego w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. W perspektywie księgowości, ważne jest by odpisów amortyzacyjnych dokonywać przy wartości początkowej, aż do momentu, w którym dokonano zbycia. Trzeba pamiętać, by w rubryce dotyczącej pozostałych przychodów wykazać przychód z tytułu zbycia naszego środka trwałego.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.