Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych- nowe jednolite brzmienie

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 maja zwierało załącznik, w którym to umieszczono jednolity tekst ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tekst ten znajduje się w Dzienniku Ustaw pod pozycją 626. Warto dodać, że jest to już czwarta nowelizacja tej ustawy, choć ostania miała miejsce stosunkowo dawno, bo w 2010 roku.

Co zawiera jednolity tekst ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Ujednolicony tekst ustawy który została opublikowany na początku maja bieżącego roku, dotyczy ustawy z dnia 9 września 2000 roku. W tym tekście ustawy można znaleźć zmiany, które do tej ustawy zostały wprowadzone. Zmiany te są dość istotne i dlatego też wymagają szczególnej uwagi i uwzględniają one zmiany następujących ustaw, które mają związek z tą ustawą:

  • Z dnia szóstego sierpnia 2010 zmiana ustawy dotycząca szczególnych zasad odbudowy i remontu budynków, które uległy zniszczeniu w wyniku działań natury np. pożaru;

  • Z dnia dwudziestego dziewiątego października 2010 roku ustawy o rezerwach strategicznych

  • Z dnia dwudziestego drugiego stycznia 2015 zmiany ustawy dotyczącej funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego

Ustawa ta uwzględnia również zmiany, które wynikają ze zmiany różnego rodzaju przepisów ogłoszonych przed siedemnastym kwietnia 2015 roku. Warto tutaj zaznaczyć, że ogłoszenie w dniu 7 maja jednolitego tekstu ustawy o podatku o podatkach cywilnoprawnych nie skutkuje zmianą treści normatywnych zawartych w tej ustawie.

Czym tak naprawdę jest podatek cywilnoprawny?

Sam podatek od czynności cywilnoprawnych został po raz pierwszy uregulowany w ustawie z września 2000 roku. Pierwszy artykuł tej ustawy określa jakie czynności podlegają opodatkowaniu cywilnoprawnym, a należą do nich m.in. umowy kupna sprzedaży, darowizny, pożyczek, a także ustanowenie hipotek i wiele innych czynności, które w tej ustawie są dokładnie sprecyzowane.

 

W ustawie podkreślone jest również fakt, że czynności podlegają tylko i wyłącznie oparkowaniu podatkiem cywilnoprawnym, w sytuacji gdy dotyczą one rzeczy czy praw majątkowych znajdujących się czy wykonywanych na terenie Polski. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wprawdzie rzeczy znajdują się poza terytorium naszego kraju, jednak ich nabywca jest mieszkańcem RP.

Ustawa wymienia również okoliczności zwalniające z obowiązku płacenia podatku cywilnoprawnego jak również określa również kary jakie mogą spotkać osobę, gdy ta nie opłaci podatku. Warto dodać, ze sankcje karne za niedopełnienie te j czynności dzielą się na dwie kategorie:

  • Niewskazanie podatku, który jest należny i tutaj może to być uchylanie się od zapłacenia podatku lub tzw. oszustwo podatkowe czyli np. obniżenie należnego podatku.

  • Niezapłacenie podatku w terminie

Za wykroczenia te zasądzane są kary grzywny. W pierwszym wypadku, wysokość jej uzależniona jest od wysokości podatku, który został zatajony i jej maksymalny wymiar może wynieść 320 000 i być połączone z pozbawieniem wolności do lat piciu, w przypadku niezapłacenia podatku w terminie kary są niższe.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.