Fundusz rekultywacyjny – odpisy księgowe

Podstawa prawna regulująca kwestię funduszu rekultywacyjnego to ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku art 244 i 137.

Fundusz rekultywacyjny może działać wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z poeksploatacyjnym utrzymaniem obiektu i zarządzaniem składowiskiem odpadów. Właśnie na zarządcę składowiskiem odpadów ustawa nakłada obowiązek utworzenia funduszu rekultywacyjnego. Ten właśnie fundusz rekultywacyjny ma gromadzić środki, które powinny być przeznaczone na :

- rekultywację

- nadzór

- monitoring

- realizacja obowiązków związanych z zamykaniem składowiska

 

 

Fundusz rekultywacyjny ma pokryć wydatki, które zostaną poniesione przez zarządzającego składowiskiem odpadów w przyszłości, już w tak zwanej fazie poeksploatacyjnej. Faza poeksploatacyjna to okres kiedy nie będzie już przychodów z tytuły funkcjonowania składowiska odpadów. Ustawa stanowi, że zarządzający składowiskiem piastuje soją funkcję nie tylko wtedy, kiedy składowisko odpadów jest czynne, ale też po jego zamknięciu, czyli w fazie poeksploatacyjnej. W tej drugiej fazie ustawodawca szczególnie drobiazgowo określił parametry i częstotliwość pomiarów. Specjalnie wyznaczone przez ustawodawcę podmioty, przez okres trzydziestu lat od decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, są zobowiązane do wykonywania pomiarów składowiska, a to oczywiście przekłada się na bardzo konkretne koszty. Na takie właśnie koszty są przeznaczone fundusze rekultywacyjne.

W koszty poeksploatacyjnego utrzymania to między innymi -

- rekultywacja główna ( plantowanie odpadów, wykonanie warstw izolacyjnych, ułożenie nowego podglebia, wykonanie rowów opaskowych, wykonanie ostatecznej warstwy gleby, budowa dróg technicznych ).

- koszty ścieków

- koszty utrzymania rowów

- koszty monitoringu środowiskowego

 

Księgowanie środków z funduszu rekultywacyjnego jest dwojakiego rodzaju. Jeśli składowisko przynosi przychody, księguje się po prostu jako przychody ze sprzedaży, bo składowisko działa. W innym przypadku funkcjonują jako tak zwane „ pozostałe koszty rodzajowe” .

W praktyce księgowej przekazywanie środków z tego funduszu musi następować na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.