Ważne informacje o zasiłku dla bezrobotnych i nie tylko

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom niezatrudnionym na żadną umowę. Jest to ważna pomoc, ponieważ, gdy stracimy pracę, bardzo często w dzisiejszych czasach nie możemy znaleźć drugiej pracy. Aby go otrzymać, musisz być pełnoletni, nie możesz być emerytem rencistą oraz nie możesz pobierać świadczeń pomocy społecznej. Jednak również nie możesz być rolnikiem, odbywać kary pozbawienia wolności ani aresztu. Jeżeli uczysz się w systemie dziennym lub posiadasz inny dochód o wysokości minimum 750 zł, również nie dostaniesz zasiłku. Zasiłek dostanie osoba, która w ciągu 18 miesięcy przepracowała 365 dni, ale tylko na umowę o pracę. Pracując na umowę o dzieło lub umowę-zlecenie zasiłek nam się nie należy. 

Kiedy zasiłek Ci się należy?
Również do tego okresu nie wliczają się urlopy bezpłatne trwające łącznie dłużej 30 dni. Jeżeli straciłeś pracę przez zlikwidowanie twojego stanowiska pracy, zasiłek otrzymasz po siedmiu dniach od rejestracji, jeżeli odszedłeś za porozumieniem stron po trzech miesiącach, a jeśli była to dyscyplinarka to dopiero po pół roku od dnia zarejestrowania się. Do 365 dni zalicza się służbę wojskową, urlop wychowawczy, renty i zasiłki mniejsze niż 750 zł, a również, jeżeli areszt lub kara pozbawienia wolności wynosiła więcej niż 240 dni, zarejestrowali się w czasie 30 dni od odbycia kary i kara przypadła w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Ważne informację o zasiłku
Zasiłek możemy pobierać od 6 do 12 miesięcy i jest to uzależnione od stopy bezrobocia w twoim regionie. Zasiłek zależny jest od stażu pracy i przez pierwsze trzy miesiące jest wyższy niż przez kolejny okres pobierania zasiłku. Zasiłek możemy stracić przez pracę na czarno, niestawianie się w wyznaczonych terminach w urzędzie pracy oraz brak współpracy z doradcą. Wyrejestrowanie się z grupy bezrobotnych, wygaśnięcie terminu okresu zasiłku oraz znalezienie nowej pracy również są powodem utraty świadczeń. Jeżeli chodzi o wymóg przyjęcia pracy proponowanej przez urząd pracy, możemy odmówić, podając konkretny powód, wtedy świadczenia zostaną zachowane. Dorobienie do zasiłku nie jest możliwe, ponieważ każde zatrudnienie wiąże się z wyrejestrowaniem cię z osób bezrobotnych. Jednak w przypadku kiedy znajdziesz niepewną pracę i zwolnisz się w ciągu 365 i zarejestrujesz się w ciągu 14, do urzędu pracy świadczenia zostaną ci przyznane.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.